Protesterer mot å få maskinentreprenør som nabo: – Det blir nesten som å bo i et anleggsområde

HAR KLAGET: Nabo Andre Løkken har klaget på kommunens vedtak om å gi grunneier dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. I bakgrunnen det aktuelle området langs Åsmarkvegen.

HAR KLAGET: Nabo Andre Løkken har klaget på kommunens vedtak om å gi grunneier dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. I bakgrunnen det aktuelle området langs Åsmarkvegen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Andre Løkken vil ikke ha firmaet Maskinkraft som nabo i Åsmarkvegen utenfor Moelv. Nå har han klaget på kommunens vedtak.

DEL

– Jeg synes det er galskap, både med tanke på Moelva, og med tanke på at det er så mange boliger rundt her.

Det sier Andre Løkken til Ringsaker Blad torsdag. Han viser rundt i terrenget ovenfor huset han og familien bor i langs Åsmarkvegen.

På en stor skogteig mellom Løkkens bolig, Moelva og fylkesvegen, har grunneier søkt og fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, slik at han kan selge rundt 18,9 dekar til maskinentreprenørfirmaet Maskinkraft AS. De ønsker å etablere ei lagertomt på stedet.

Løkken frykter det kan føre til at det i framtiden blir bråkete å bo i området.

– Det blir nesten som å bo i et anleggsområde, vi får dette tett inn på husveggen, sier han.

Område med verneplan

Maskinkraft ønsker å etablere seg på tomta fordi utbyggingen av E6 fører til at de mister sin nåværende lagringsplass ved Syverstuberget.

De vil bruke området langs Åsmarkvegen til produksjon og lagring av masser, oppstillingsplass for hvilebrakker og parkering av maskiner. I tillegg vil det noen ganger i året foregå produksjon av pukk, kommer det fram av sakspapirene.

En slik bruk krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, fordi den aktuelle tomta er en del av et område som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål. Skogteigen ligger også i et område med verneplan for Moelva.

I søknaden om dispensasjon sendt fra grunneier, beskrives «litt mer trafikk» og «litt mer støy, spesielt ved håndtering av masser» som konsekvenser.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

BOR NÆRE: Andre Løkken og familien bor på eiendommen nede til høyre i bildet, Åsmarkvegen 407/409. Omtrent der han står, går eiendomsgrensen mot tomta som er ønsket omregulert, slik at den kan brukes til lagertomt.

BOR NÆRE: Andre Løkken og familien bor på eiendommen nede til høyre i bildet, Åsmarkvegen 407/409. Omtrent der han står, går eiendomsgrensen mot tomta som er ønsket omregulert, slik at den kan brukes til lagertomt. Foto:

– Ikke interessant

Løkken forteller at han tror det er en underdrivelse, og opplyser at maskinentreprenørfirmaet skal bruke den samme atkomsten som han kjører til sin eiendom.

– Det blir nok garantert støv- og støyplager. Dette er også skolevegen til ungene, og det å få anleggstrafikk ned en smal grusveg, det er ikke interessant, sier han til RB.

Derfor har han nå klaget på kommunens vedtak om dispensasjon, og legger til at han også er bekymret for verdien på eiendommen.

– Dette vil også føre til en verdiforringelse av min eiendom. Da må noen ta den regningen, sier Løkken.

Havner i planutvalget

I sakspapirene kommer det fram at Ringsaker kommune har gitt dispensasjonen med flere vilkår. Blant annet er det krav om at det opprettholdes et vegetasjonsbelte mot Moelva, at det skjermes mot naboer og fylkesvegen, at massene som lagres ikke er forurenset og at det gjøres en støyvurdering før man igangsetter et pukkverk.

Kart- og byggesakssjef Atle Ruud forteller til RB fredag at siden Løkken nå har klaget på vedtaket, så har de bedt søkeren, altså grunneieren, om et tilsvar på klagen. Så vil klagesaken bli lagt fram for planutvalget i kommunen.

– De har da to muligheter, enten omgjøre vedtaket, eller opprettholde vedtaket. Opprettholdes vedtaket, blir saken oversendt Fylkesmannen for behandling, sier Ruud, som ikke vil kommentere saken ytterligere nå:

– Ikke på nåværende tidspunkt, så lenge dette er en sak under behandling, sier Ruud.

Fylkesmannen anbefalte å ikke gi dispensasjon

Da søknaden om dispensasjon ble sendt inn i 2017, anbefalte Fylkesmannen, i kraft av å være en offentlig instans med berørte fagområder, å ikke gi dispensasjon. Hensyn til støy og miljøet var blant årsakene til at Fylkesmannen kom til en slik konklusjon.

«Det er flere hensyn i denne saken som tilsier at en slik sak bør avklares i overordnet plan og gjennom en planprosess, og ikke i en dispensasjon fra plan» skriver miljøverndirektør Jørn Georg Berg hos Fylkesmannen i Hedmark i en uttalelse til søknaden, datert 20. desember i fjor.

«Kart- og byggesaksjefen vurderer det slik at en planprosess, som er en relativt omfattende prosess,ikke anses nødvendig i denne saken. I dispensasjonsvedtaket stilles det en rekke vilkår, for å ivaretaønskede interesser» skriver kommunen i sin vurdering.

Nå kan Fylkesmannen altså igjen få saken på sitt bord.

RB har fredag forsøkt å komme i kontakt med grunneier, men har ikke lykkes med det.

Artikkeltags