Sier ja til kirkelig homo-vigsel

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Helland ønsker at folkekirken skal overleve.

DEL

Sokneprest Stian Helland i Ringsaker er kandidat til den geistlige plassen i Hamar bispedømmeråd ved høstens kirkevalg. Han svarer utvetydig ja på spørsmålet om kirken skal vie homofile.

– Jeg tror at hvis folkekirken skal overleve, er det viktig å ha bredest mulig forankring i folket. Det er viktig at kirken kan være rom for alle, uavhengig av kjønn, rase eller legning, sier han.

Det er fem kandidater til den geistlige plassen i bispedømmerådet. Av valgrådet er de fem kandidatene blitt spurt om sitt syn på en del sentrale, kirkelige spørsmål. To av dem, Helland og sokneprest Ole Kristian Bonden i Elverum, som sitter i dagens bispedømmeråd, har så langt besvart spørsmålene. Begge to sier ja til kirkelig vigsel av likekjønnede.

– Skal folket være en del av den lokale kirken, må kirken også være en del av det lokale folket, fortsette Helland sin begrunnelse.

På spørsmål om hvilke tre av seks opplistede saker han vil ha spesielt fokus på om han blir valgt som medlem av bispedømmerådet, har han angitt at kirken skal være en demokratisk folkekirke, åpen for alle, at kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid, og at kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø.

– Det er viktig at kirken engasjerer seg i det lokale kulturlivet, understreker han.

Artikkeltags