Kommunalsjef Sverre Rudjord redegjorde for situasjonen er for badene på Ringsaker bo- og aktivitetssenter i kommunestyret onsdag,