– Jeg husker studievennene mine spurte meg: «Hvorfor skal du flytte hjem igjen, Monika? Brumunddal er jo ingen by.»

Da pleide jeg å si for gøy at jeg er oppvokst i Gaupen, og da er jo Brumunddal i høyeste grad en by, ler Monika Ryan Gillerhaugen (34) mens hun blåser på den rykende varme kaffen hun for anledningen nyter hos Bakeren, på torget i Brumunddal.

Etter å ha fullført studiene ved Handelshøyskolen BI i Oslo satte gaupdølen raskt kursen for hjemlige trakter, nærmere bestemt Brumunddal. Her har hun bodd og bygd både familie og karriere i det påfølgende tiåret, etter 2011.

– Jeg var alltid klar på at jeg skulle hjem igjen etter utdannelsen. Jeg er nok litt hjem-kjær av meg, tror jeg. Det er viktig for meg å hente inspirasjon og impulser fra andre steder, men med bakgrunn i en trygg og god base på Innlandet, sier hun, med tydelig forkjærlighet til hjemstedet.

Som ny styreleder i Trainee Innlandet vil Monika fra Gaupen gjøre Ringsaker til et attraktivt sted å starte opp for unge voksne.

– Former framtiden med dagens talenter

Helt siden 2013 har hun vært en del av regnskapsfører-, rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, hvor hun har fått mulighet til å utvikle seg og bruke økonomifaget, både gjennom rådgivning og revisjon, forteller hun.

En erfaring som først ledet henne inn i styrerommet til «Trainee Innlandet» som styremedlem, og hvor hun ganske nylig også fikk det ærefulle oppdraget å gå inn som styreleder.

Dette er Trainee Innlandet

  • Trainee Innlandet ble stiftet i 1999, under navnet Vikinglauget.
  • Trainee Innlandet er et samvirkeforetak som eies av de 50 medlemsbedriftene.
  • Hvert år blir 20 traineer ansatt i en, to eller tre medlemsbedrifter hvor de skal være i totalt to år.
  • Det er til en hver tid to kull inne i programmet, altså 40 traineer.
  • Den daglige driften av foretaket gjøres av en ekstern aktør. Siden 2017 har dette vært gjort av «The Assessment Company», som har spisskompetanse innen rekruttering og organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Ordningen har eksistert i over 20 år og er Norges eldste regionale traineeordning.

– Det som er litt gøy er at jeg søkte Trainee Innlandet selv, da jeg var nyutdannet. Den gangen kom jeg imidlertid ikke videre, og jeg pleier alltid å introdusere meg for Traineene ved å si at: «Dette er min hevn. Jeg ble ikke valgt i 2013, men jeg har klart å komme meg inn likevel» smiler hun over kaffekoppen, før hun trekker en mer alvorlig mine.

For noe av det som opptar Gillerhaugen mest er utvikling av regionen Innlandet, en ambisjon som sammenfaller godt med oppdraget i Trainee Innlandet, forklarer hun til Ringsaker Blad.

– En av parolene våre er at vi former Innlandets framtid med dagens talenter, og for meg handler det om regionsutvikling. Kompetanse er en forutsetning for utvikling og vekst, og hvis vi skal tiltrekke oss gode folk er det en forutsetning at det er spennende jobber her, sier hun engasjert.

– En «no-brainer», egentlig

Traineeprogrammet er en gylden mulighet for virksomhetene til å ta til seg ung kompetanse med lav risiko, og en fin sjanse til å skaffe seg verdifull erfaring for de som kommer inn, mener Gillerhaugen.

– Hoveddelen av norsk næringsliv er jo små og mellomstore bedrifter og familiebedrifter. Jeg tror det er der de unge talentene kan komme inn og virkelig gjøre en forskjell. Vi lover traineene å gi dem en stjernestart på karrieren, og 70 prosent får tilbud om jobb i Innlandet, sier hun før hun oppsummerer:

– Det er vinn vinn, og slik jeg ser det en «no-brainer», egentlig.

Skal være et attraktivt sted å starte opp

Og satsingen på å tiltrekke unge talenter kan saktens være betimelig, gitt at statistikkene viser at Innlandet faktisk er fylket med flest innbyggere over 67 år i hele landet.

– Regionen vår er prega av fraflytting. Vi har problemer med å holde på unge voksne. I den grad det er befolkningsvekst i Innlandet, så er den drevet av at vi blir eldre, i tillegg til noe innvandring, sier Gillerhaugen før hun peker på en situasjon hvor unge voksne flytter ut av fylket, og færre og færre av dem kommer tilbake.

Her vil trainee-ordningen kunne bli et kjempeviktig utviklingsverktøy for regionen, mener hun.

– Jeg ønsker at mitt bidrag som styreleder skal føre til at virksomhetsledere har oss i bakhodet, og ser det som en selvfølge å hente kompetanse gjennom Trainee Innlandet, sier hun før hun avslutter:

– Jeg kan ikke få uttrykt sterkt nok hvor viktig det blir å vise at Innlandet er et fylke hvor unge voksne kan starte opp og satse - for vi trenger det.