Mor Torill (37) er fornøyd med ny gang- og sykkelveg ved skolen: – Endelig kan barna ferdes trygt

En gang- og sykkelveg har vært svært etterlengtet langs fylkesveg 227 Bjørgedalsvegen ved Kylstad skole. Nå er den endelig klar, og vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter.