80.000 tilfeldig utvalgte innlendinger får i disse dager en invitasjon om å delta i en stor folkehelseundersøkelse.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Innlandet fylkeskommune. Undersøkelsen sendes ut onsdag 10. mai og er tilgjengelig for svar i tre uker, opplyser fylkeskommunen på sin nettside.

Det er et såkalt representativt utvalg som blir invitert til å svare. Det betyr at deltakerne trekkes tilfeldig fra Folkeregisteret. Alle personer over 18 år med bostedsadresse i Innlandet kan få invitasjon.

De som blir trukket ut, får en SMS eller e-post med invitasjon til å delta i undersøkelsen. De som ikke er registrert hos Digitaliseringsdirektoratet med telefonnummer eller e-post, får undersøkelsen i posten, opplyser fylkeskommunen, som også skriver dette om formålet med undersøkelsen:

– Folkehelseundersøkelsen skal hjelpe fylkeskommunen og kommunene å gi bedre tjenester til innbyggerne i Innlandet. I tillegg til generelle spørsmål om livskvalitet, trivsel og helse, er det noen spørsmål om hvordan det er å være skeiv i Innlandet. Dette er nytt fra tidligere folkehelseundersøkelser som er gjort i Hedmark og Oppland, og videre:

– Informasjonen som samles inn i forbindelse med folkehelseundersøkelsen gir ny og lokal kunnskap om hvordan innbyggerne selv opplever egen livskvalitet, trivsel og helse. Denne kunnskapen blir delt med politikere og ansatte i kommunen for å gi innbyggerne bedre og mer relevante tjenester. Hver enkelt kommune vil kunne få informasjon som er relevant for seg, for å kunne se hvilke utfordringer de har i sin kommune.

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av ti gavekort på 2500 kroner.