Den største endringen skjer ved Vien, der den sørgående avkjøringsrampen fra E6 og fylkesvei 184 stenges. Anleggsaktiviteten blir nå størst i området forbi Hamar.

- Etter at vi fikk åpnet 12 kilometer med ferdig motorvei frem til Kåterud i oktober i år, er anleggsaktiviteten til totalentreprenøren Hæhre nå størst i kryssområdene forbi Hamar. I løpet av denne uken kommer det flere endringer i kjøremønsteret som påvirker både lokaltrafikken og de som ferdes på E6, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet i en pressemelding.

I Åkerkrysset ved Hamar er det allerede gjort endringer, ved at den midlertidige rundkjøringen på E6 på sørsiden av krysset er flyttet nord om krysset. Dette medfører at E6-trafikanter som skal i retning Elverum eller Hamar, må ta av E6 i den midlertidige rundkjøringen nord for Åker og følge skilting videre.

Det kommer også vesentlige endringer i kjøremønsteret ved Vien, ved at sørgående avkjøringsrampe og fylkesvei 184 (tidligere 84) stenges.

- Den sørgående avkjøringsrampen fra E6 og fylkesvei 184 må stenges for å gjøre plass til byggingen av E6, ny sørgående avkjøringsrampe, ny kulvert for gang- og sykkelveien og omfattende arbeider med vann- og avløpsledninger ved Vienkrysset. Trafikanter på E6 i sørgående retning, som skal over på lokalveinettet, må enten ta av i Arnkvernkrysset eller i Åkerkrysset. Samtidig åpnes nordgående påkjøringsrampe til E6 fra Vienkrysset, sier Moshagen.

Endringen ved Vienkrysset blir utført natt til torsdag 5. desember.

- For E6-trafikantene reduseres ulempene, ved at stadig mer nybygd vei blir tatt i bruk og antall rundkjøringer reduseres. Dette gir også positive effekter for lokaltrafikken, selv om en del trafikanter nå må endre reiseruten på grunn av stengingen av fylkesvei 184. Endringene i kjøremønster som gjøres forbi Hamar nå kommer til å vare utover vinteren, sier Moshagen.

Delstrekningen Kåterud – Brumunddal skal stå ferdig sommeren 2020