Det var høsten 2021 arbeidet på Rudsvegen og Åsmarkvegen tok til. Tiltakene som gjennomføres skal være med å bedre trafikksikkerheten.

– For å bedre trafikksikkerheten, har vi slaket ut sideterrenget enkelte steder, hogget trær som sto nærme vegen og enkelte steder satt opp rekkverk, forteller byggeleder Snorre Stensbye i Innlandet fylkeskommune.

Stensbye opplyser videre at entreprenøren er i gang med arbeidene som skal gjøres i Kvernstubrua-krysset.

– I krysset er rekkverk satt opp og bussholdeplassen flyttet cirka 100 meter nærmere Moelv på fylkesveg 216. Det gjenstår arbeider med å gjøre tilpasninger på trafikkøya i krysset og flytting av hekker for å gjøre sikten bedre, sier han.

Entreprenøren vil være ferdig med arbeidene i krysset i løpet av juni, skriver Innlandet fylkeskommune på sin nettside.