Innlandet blir ikke sett av sittende regjering. Ellers sindige hedmarkinger vi møter i våre hverdager som ordførere er tydeligere enn noen gang: nå er det på tide med et skifte! Åtte år med mer til de med mest fra før er mer enn nok for oss.

Om en snau uke stenger valglokalene. Da er det viktig at dere som velgere stemmer på de dere mener har de beste helhetlige løsningene for Norge. For politikk handler ikke først og fremst om enkeltsaker eller symbolikk, men om hvordan vi skaper et godt samfunn for oss alle, med vekst og utvikling, på bærekraftig vis – økonomisk og sosialt, så vel som miljø- og klimamessig.

Med et sterkt Arbeiderparti i førersetet får du en ansvarlig økonomisk politikk, mindre forskjeller mellom folk og mellom by og land. Du får en klimapolitikk som ikke bare kutter utslipp, men som også skaper nye arbeidsplasser. For det er helheten som teller.

Fellesskapet må styrkes, ikke svekkes.

Den norske velferden er bygget på en solidarisk fellesskapstanke om at vi alle skal yte etter evne og få etter behov, og at velferdsstaten skal stille opp for de som trenger det. De siste åtte årene har vi sett at stadig flere har falt utenfor arbeidslivet. Samtidig har regjeringen gang på gang kommet med usosiale kutt, for å nevne to av flere kutt: brillestøtten til barn og til de med cøliaki. Kutt vanlige folk kjenner godt på lommeboka. Det er vi nødt til å gjøre noe med. For når stadig flere faller utenfor – samtidig som de rikeste drar ifra på toppen – svekkes fellesskapet og tilliten folk imellom.

Med Arbeiderpartiet i regjering blir det gratis SFO for de yngste, bedre kår for frivilligheta med full momskompensasjon og tannhelsereform. Slik skal vi styrke fellesskapet, utvikle velferdsstaten og gi vanlige folk større muligheter i livet.

Nå er det vanlige folks tur!

For det har det absolutt ikke vært de siste åtte årene, med svekka velferdsordninger og høyere avgifter, mens milliardærene har fått store gaver i form av redusert formuesskatt. Og nå er også Høyres kronargument for den usolidariske politikken motbevist: kutt i formuesskatt gir ikke flere arbeidsplasser!

Det som derimot gir flere arbeidsplasser, er aktiv næringspolitikk og økt satsing på Innlandet, de grønne skoger, og kompetansemiljøene vi sitter på. SINTEF har anslått at det kan bli 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet innen bioøkonomi. Det er her mulighetene ligger, om vi har en regjering som tør å gripe dem.

Som ordførere vet vi alt om knapphet på ressurser i kommunene i forhold til alle oppgaver som skal løses. Det er gjennom en sterk kommuneøkonomi at vi sikrer velferdsstaten og fellesskapet – det gjelder ikke minst innenfor så sentrale områder som helse og omsorg og oppvekst og utdanning. Det er dette de store pengene bør gå til, ikke skattekutt til de aller rikeste!

Godt valg!