Det kommer fram i en pressemelding fra Ringsaker kommune onsdag ettermiddag.

Det er som kjent fra tidligere ordfører Anita Ihle Steen (Ap) og opposisjonsleder Odd-Amund Lundberg (Sp) som sammen fikk oppgaven med å velge hvilket selskap som skal utføre konsekvensutredningen.

– Vi fikk mange gode tilbud i konkurransen om konsekvensutredning. Vi er opptatt av at det nå skal bli en grundig utredning med god medvirkning, og det føler vi oss trygge på at WSP vil legge til rette for, sier ordføreren ifølge pressemeldingen.

– WSP har erfaring fra mange liknende utredninger, og de har satt sammen et godt team som vi er sikre på vil gjøre en god jobb for oss. Vi vet at WSP har gjennomført mange gode prosesser i andre kommuner, mener Lundberg, ifølge pressemeldingen.

– Krevende

Det var 21. oktober tre Ap-utbrytere sørget for at et knappest mulig flertall i kommunestyret vedtok å utsette en avgjørelse i saken om skolestrukturen i Nordre Ringsaker.

Med 20 mot 19 stemmer vedtok kommunestyret at det før det tas en endelig avgjørelse i saken, skal gjennomføres en konsekvensutredning og en påfølgende offentlig høring.

WSP, et internasjonalt rådgivningsselskap med om lag 50 000 medarbeidere i 40 land, har rundt 650 ansatte og flere kontorer i Norge.

Ifølge pressemeldingen fra kommunen skal selskapet tidligere ha gjennomført flere skolestrukturutredninger i Norge.

– Vi takker for tilliten og ser fram til samarbeidet med Ringsaker kommune. Vi vet at skolestrukturutredninger er krevende, og vi skal gjøre vårt beste for at prosessen skal oppleves som god og at politikerne skal få et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Thomas Odiin, oppdragsleder for WSP.

Slik blir arbeidet og prosessen

Ifølge pressemeldingen vil utredningsarbeidet starte opp umiddelbart og medvirkningsprosesser vil ta til i februar. WSP skal levere endelig prosjektrapport 6. mai.

– Medvirkningsprosessene vil starte i midten av februar, og det legges opp til en bred involvering. Det ønskes å gjennomføre fysiske møter der det er mulig, men dette vil smittesituasjonen avgjøre. WSP har uansett gode erfaringer med bruk av digitale verktøy i involveringsprosesser, og har erfaring med dette fra perioden med restriksjoner grunnet covid-19, står det skrevet.

– Vi skal legge opp til en bred og god involvering. Våre pedagoger har lang erfaring med å tilrettelegge for god dialog med alle involverte interessegrupper, og det er viktig for oss at alle synspunkter får komme fram, sier Odiin i WSP.

– Utredningen vil løpende forankres i møtene til utvalg for oppvekst, der første møte blir 27. januar. Etter hvert vil det bli opprettet en egen del på kommunens nettside der informasjon blir lagt ut, og der det vil bli muligheter for å komme med digitale innspill, står det videre i pressemeldingen.

Ordfører Ihle Steen uttrykker at det tas sikte på at det skal være lett å følge med på arbeidet undervegs:

– Det er viktig at utvalg for oppvekst, som har hatt saken hele vegen, også nå blir aktivt involvert i utredningen. WSP vil møte i utvalgsmøtene og forankre utredningen der. I tillegg skal vi forsøke å få informert godt via kommunens nettsider, slik at alle som ønsker kan følge utviklingen, avslutter ordføreren.