(OA): Nytt sykehus i Innlandet, enten det blir Mjøssykehuset eller erstatningssykehus i Hamar, nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus og siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus er blant utbyggingsprosjektene i Helse-Sør-Øst som blir utsatt.

Det går fram av helseforetakets økonomiske langtidsplan, som ifølge NRK ble vedtatt onsdag formiddag. Bakgrunnen for utsettelsene er ihovedsak de økte byggekostnadene man nå opplever.

Flere prosjekter rammes

Oppstart for sykehusbygging i Innlandet og nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand blir utsatt med ett år, ifølge planen. Siste del av utbyggingen av Sunnaas sykehus på Nesodden utsettes med fem år til 2028, mens nytt stråle- og somatikkbygg ved Sykehus Østfold på Kalnes bygges trinnvis, slik at stråle-delen utsettes i to år.

I tillegg utsettes nytt kvinne- og barnesenter i Kristiansand i tre år til etter 2030.

Også en trinnvis utbygging av de omstridte, nye Oslo-sykehusene på Aker og Gaustad skal vurderes. De to sykehusene som skal erstatte Ullevål er foreløpig beregnet å koste om lag 40 milliarder kroner, ifølge NRK.

Stemte imot

Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard stemte imot langtidsplanen og er kritisk til at pengebruken på Gaustad og Aker rammer andre prosjekter i regionen.

– Det er store behov også i andre sykehusområder. Vi er på veg inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, sier Grimsgaard til NRK.

Dårlig tid

For Sykehuset Innlandet er det også klart at det blir for dårlig tid til å gjennomføre den andre delen av konseptfasen med nødvendig styrebehandling og deretter fullføre en lånesøknad slik at bevilgningene kan komme i statsbudsjettet for 2024. Den opprinnelige planen var å få innvilget lånefinansiering slik at byggingen kunne starte i 2025 og være fullført før 2030.

– Som følge av framdriften i konseptfasen er det planmessig antatt ett år senere oppstart av videreutviklingen av Sykehuset Innlandet, skrev Helse Sør-Øst direktør Terje Rootwelt i sin innstilling til styret om økonomisk langtidsplan for perioden 2023–2026.