(Romerikes Blad)

Det var etter 3-0-seieren mot erkerivalen i mai at Melgalvis forsøkte å plante et LSK-flagg i kunstgresset på Vålerenga kultur- og idrettspark. I slutten av forrige måned innstilte påtalenemnda i Norges Fotballforbund (NFF) på at Melgalvis skulle bøtelegges med 4.000 kroner.

Nå har Doms- og sanksjonsutvalget til Norges Fotballforbunds bestemt at 7.500 kroner er en passende størrelse på boten til LSK-spilleren.

I sin begrunnelse skriver de blant annet:

«Videre vises det i anmeldelsen til tidligere saker hvor spillere har blitt sanksjonert for å ha vist fingeren til publikum. I likhet med påtalenemnda, anser Utvalget den påtalte handling – planting av LSK-flagg på hjemmebanen til VIF – å være av en mer alvorlig karakter enn å vise fingeren til publikum. Dette på grunn av de sikkerhetsmessige utfordringer planting av klubbflagg på bortebane kan medføre, hvilket angjeldende sak er et tydelig eksempel på.»

– Ikke relevant

Ifølge dommen har Melgalvis forklart at han ikke visste at det befant seg Vålerenga-supportere på tribunen da flaggplantingen fant sted. Det mener Doms- og sanksjonsutvalget ikke er en formildende omstendighet.

At RBK-spiller Pål André Helland i 2016 gjorde noe tilsvarende etter en kamp mot Molde, mener de ikke etablerte noen praksis, ettersom episoden aldri endte opp i domsorganet til NFF.

«Utvalget deler ikke Påtalenemndas oppfatning om at Helland-saken er relevant for vurderingen av den foreliggende sak. Helland-saken har aldri vært lagt fram for og behandlet av Utvalget, og det var ikke Utvalgets avgjørelse at den saken ikke ble sanksjonert. Det forhold at påtalenemnda ved et tidligere tilfelle besluttet å unnlate påtale, kan ikke vektlegges ved vurderingen av sanksjon i saken Utvalget nå har fått seg forelagt.» heter det i begrunnelsen.

Melgalvis: – Ferdig med saken

Melgalvis uttalte til Romerikes Blad at han syntes reaksjonen fra påtalenemnda i NFF var streng.

– Jeg hadde ikke forventet å få bot, og jeg synes det var litt rart. Redegjørelsen jeg fikk på mail var enda mer merkelig. Den «hang ikke på greip». De mente at det jeg gjorde var verre enn å vise fingeren til fansen slik Steffen Iversen gjorde, men bota han fikk var større. Uansett er det ikke noe jeg kommer til å klage på. Jeg er ferdig med den saken, uttalte Melgalvis i juni.

Nå er altså størrelsen på boten økt fra 4.000- til 7.500 kroner. Den har allerede Kanari-Fansen varslet at de skal betale.

– Det tok bare noen minutter før det beløpet var passert. Overskuddet går uansett til tifo på tribunen, uttalte talsmann Tony Johansen da innstillingen fra påtalenemnda kom.

Les også

– Ødela kampen med grusomt forsvarsspill