Nå har fylkestinget i Innlandet vedtatt å skru av bommene fram til 2022

BERGSHØGDA: Bommen på Bergshøgda.

BERGSHØGDA: Bommen på Bergshøgda. Foto:

DEL

Det har vært mye fokus på at det er fylkespolitikerne i Viken som holder skjebnen til bommene på Furnesvegen i sine hender. Samtidig måtte også fylkespolitikerne i Innlandet gjøre et endelig vedtak, og det gjorde fylkestinget onsdag.

Flertallet i Innlandet fylkesting gikk inn for fylkesrådmannens innstilling til vedtak:

  1. Fylkestinget er positiv til tilbudet fra Statens vegvesen om å dekke 53 mill. kr i bortfallav inntekter ved å ta vekk sideveisbommer på prosjektet E6 Kolomoen-Moelv. Underforutsetning av nødvendige budsjettvedtak i Stortinget aksepteres derfor fjerning avsidevegsbommene fram til 31.12.2021.
  2. Hvis staten ønsker å forlenge ordningen utover 2021 forutsetter fylkestinget at dette baseres på en evaluering av økonomiske og trafikale konsekvenser, og at det gis fullstatlig kompensasjon for tapte bompengeinntekter og fylkeskommunens øktedriftskostnader på totalt 15-20 mill. kroner, perioden sett under ett.

Fylkestinget i Viken skal på sin side sluttbehandle saken 17. desember.

Fylkesrådet i Viken innstilte 19. november på dette vedtaket:

  1. Viken fylkeskommune godtar en midlertidig stans av innkreving i bom på sideveg i prosjektet E6-Kolomoen Moelv for 2021. Dette med forbehold om at 53 mill. kr stilles til disposisjon til Vegfinans AS som kompensasjon for midlertidig stenging av innkrevingen av bompenger i sideveisbommene.
  2. Det forutsettes at Innlandet fylkeskommune gir tilsvarende aksept.
  3. Det forutsettes at innkreving ved bommene på sidevegene starter opp når økonomisk kompensasjon fra staten opphører.

Artikkeltags