Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan det lokale næringslivet få tildelt penger

Tredje del av statens kompensasjonsordning er klar.

Som en del av statens kompensasjonsordning er Ringsaker tildelt 4,22 millioner kroner. Næringsavdelingen i Ringsaker kommune oppfordrer det lokale næringslivet til å søke.

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Midlene som nå er gitt er en ekstra bevilling fra Kommunal- og modernisering departementet (KMD) skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars – 30. juni 2021.

Virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører prioriteres ved tildeling av midler, som også er i tråd med føringene fra KMD.

Kommunene på Hedmarken samordner seg

Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Viderefører søknadsprosessen fra i vår

På lik linje med de midlene som ble tildelt tidligere i vår, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 25. august 2021.