Og i den forbindelse kan nå lag og foreninger i kommunen søke om et særskilt tilskudd. For Ringsaker kommune ønsker å stimulere til å skape flere gode møteplasser og aktiviteter for ungdom i året vi akkurat er inne i.

– Dette er årets viktigste dugnad, sier konstritutert kultursjef Marthe Sørby, og fortsetter:

– Signaler fra de som jobber med ungdom og fra ungdommen selv, er at det er stort behov for felles arenaer hvor ungdom kan møtes, få opplevelser og skape gode minner sammen. Samtidig påpeker ungdommene at de ønsker opplegg på steder der de allerede er og hvor de ikke trenger å melde seg på, sier hun.

– Målet er ikke å tenke stort

Sørby håper det hele kan bli en dugnad hvor kommunen og frivilligheten sammen trår til og hvor gevinsten er gode, lokale ungdomsmiljøer.

Hun oppfordrer både lag, foreninger og ungdommen selv til å tenke ut ideer til ulike aktiviteter som de kan søke tilskudd til.

– Her er ikke målet å tenke stort. Først og fremst er det behov for aktiviteter/arrangementer i mindre skala på steder der ungdom allerede møtes, sier Sørby, og nevner andre kriterier for å søke:

  • Tiltaket bør være et lavterskeltilbud som ikke krever mye utstyr, medlemskap, eller dyre billettpriser.
  • Tiltaket bør heller ikke kreve for store ressurser, verken økonomisk eller bemanningsmessig, av de som arrangerer.
  • Tiltaket skal ha som hovedmål å skape gode møteplasser.
  • Tiltaket er ikke ment å være en fast aktivitet.
  • Tiltaket må være åpent for ungdom også utenom eget lag/forening.

Bildeserie

Vegard Harm dukket opp sjøvegen – se bildene fra ungdomsarrangementet i Mjøsparken fredag

Tiltak initiert av ungdommen prioriteres

Kommunen lister i en pressemelding opp følgende eksempler på arrangement det kan være aktuelt å søke tilskudd til: Ulike lavterskel turneringer, besøk av idretts- og kulturprofiler, ungdomsdager/-kvelder i slalåmbakken, «hengekveld» i hallen/på fotballbanen, «åpen mikrofon» på klubben, filmkveld, ulike workshops osv.

Det blir opplyst at det er mulig å tenke samarbeid med andre lag/foreninger. Tiltak initiert av ungdommen selv prioriteres, og i særlige tilfeller kan tiltak fullfinansieres. Tilskuddet har løpende søknadsfrist og søknadsskjema ligger på Ringsaker kommunes nettside.

Alle tiltak som innvilges tilskudd, blir med i en «ungdommens år-kalender», som legges ut i kommunens kanaler og i sosiale medier-kontoer spesielt rettet mot ungdom.