I dag avgjøres det altså i Helse Sør-Øst om bygging av Mjøssykehuset med plassering i Moelv. Et vedtak fra det møtet vil legge premissene for endelig ja fra helseminister og regjering. Det vil overraske stort om de går mot et slikt vedtak.

Med ja fra Helse Sør-Øst så vil det i så fall bety enormt mye for byen. Hos Baker Kristiansen koker det ikke torsdag morgen, men en gjeng ved det ene bordet er spent på dagen.

– Ja, vi er klare. Vi var klare i går og vi, sier Willy Hamre mens gjengen rundt bordet humrer.

De tror avstemmingen i styret i Helse Sør-Øst går i retning av å bygge Mjøssykehuset i byen.

– Vi tror det blir flest stemmer til Moelv. Gjedrem er jo sjefen og han stemte jo for Moelv sist også. Det betyr nok mye hva han mener, sier Svein Djupvik.

De understreker at Mjøssykehuset vil komme pasienten og hele regionen til gode, men samtidig forstår de at Moelv vil utvikle seg stort i årene som kommer med sykehus.

– Det er klart. Det vil skje mye positivt. Det kommer alle til gode. Men først og fremst betyr dette mest for pasientene. Det er det som er viktig. Det har vært snakket om reiseveger fra Hamar og hit, men dette gjelder jo reisevegen til langt flere enn bare de som bor på Hamar. Poenget er jo faktisk ikke hvor Mjøssykehuset kommer, men at det kommer, slår Frank Brekken fast.

At det blir mindre pasientreiser og bedre økonomi med et storsykehus mener de er viktig for sykehusstrukturen i Innlandet.

Reiseveger og rekruttering har vært et tema.

– Det er jo så enkelt at blir det storsykehus her, så reiser folk der de har jobben sin. De vil jo også dit hvor det er best fagmiljø. Hva hamarsinger sier bryr jeg meg ikke så mye om men at ordføreren der bruker pendling som argument, forstår jeg ikke, følger Djupvik opp.

RB snakket med gjengen 09.30 da var styremøtet til Helse Sør-Øst i gang.