Nabo protesterer på plassering av nytt grisefjøs

Plasseringen til et planlagt grisefjøs skaper uenighet mellom to naboer på Helgøya.