Snur i avgjørelsen om rivning av Hemma-bygg i strandsonen

Rådmannen i Ringsaker mener fortsatt at ei gammel smie, satt opp av grunneierne Jan-Tore og Gunhild Hemma, er i strid med bestemmelsene om byggeforbud i strandsonen, men er innstilt på å gi bygget dispensasjon til å bli stående.