Senterpartiets Kjersti Røhnebæk ble stående alene i kampen om å forsvare Hemma-tremenningene i planutvalget. Røhnebæk viste blant annet til hva som ble gjort på Jessnesstranda tidligere. Sakene til Johs. og Jan-Tore hemma sendes så Fylkesmannen for endelig avgjørelse.