Arve Hagen AS kjøpes opp av storselskap

Arve Hagen AS: Daglig leder i Hagen Holding AS, Jo Finborud (til venste) mener salget av Arve Hagen AS var riktig timet. Her er han avbildet i en annen sammenheng sammen med Hans Kristian Visnes Aasen og hans første arbeidsdag som praksiselev hos Arve Hagen AS.

Arve Hagen AS: Daglig leder i Hagen Holding AS, Jo Finborud (til venste) mener salget av Arve Hagen AS var riktig timet. Her er han avbildet i en annen sammenheng sammen med Hans Kristian Visnes Aasen og hans første arbeidsdag som praksiselev hos Arve Hagen AS. Foto:

Gjennom kjøp av alle aksjene i Hagen Holding AS, overtar Assemblin AS rørleggerselskapene Arve Hagen AS, Ramsøy AS og Gjøvik Varme og Sanitær AS. De tre selskapene har over 110 ansatte og en forventet omsetning på 240 millioner norske kroner. Holdingselskapet skifter navn til Assemblin Innlandet AS.

DEL

Med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet, vil overtakelsen formelt skje i løpet av november 2019. Bortsett fra navneendringen i holdingselskapet, vil driften i de ervervede selskapene bli videreført uten endringer.

Ledende posisjon

– Vi har sterk markedsposisjon i Oslo og regionene sørover, på begge sider av Oslofjorden, men vi har lenge hatt ønske om å utvide og styrke aktiviteten i innlandsområdet, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS.

– Kjøpet av Hagen Holding passer svært godt inn i denne strategien. Gjennom de tre datterselskapene i henholdsvis Brumunddal, Lillehammer og Gjøvik tar vi en ledende posisjon i innlandsområdet. Vi etablerer oss i et marked i vekst og som ikke i like sterk grad følger de sykliske svingningene som Oslo. Bedriften har historisk hatt gode resultater, og vi forventer at dette vil fortsette også i framtiden, sier Hansen.

Riktig timing

– Hagen Holding AS har hatt ønske om å utvikle forretningen og vokse i det geografiske nærområdet, noe som sammenfalt med Assemblins strategi om utvikling og vekst gjennom erverv, sier daglig leder Jo Finborud i Hagen Holding AS.

– Assemblin ønsker å drive selskapene videre som i dag, med samme ledelse og organisering. Dette passer oss godt. Vi er sikre på at Assemblin blir en positiv og trygg eier, samtidig som vi blir tilført kompetanse og framtidsmuligheter vi ikke har i dag. Vi blir nå en del av et av de største rørleggerselskapene i Norge, der ambisjonen også er å være det mest lønnsomme. Timingen for å selge var riktig, og ønsket for framtidig utvikling sammenfaller med Assemblin sin strategi og tankesett for den videre driften, sier Finborud.

Ny styreleder

Administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin AS overtar styrelederjobben i både holdingselskapet og de tre datterselskapene. Jo Finborud, Dag Brenden og Tormod Ulvesveen fortsetter i sine stillinger som daglige ledere i de ervervede selskapene, med Jo Finborud i rollen som regionsjef for Assemblin Innlandet AS

Dagens eiere i Hagen Holding / Ramsøy vil også komme inn på eiersiden i Assemblin.

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. Omsetningen er på over 8,2 milliarder svenske kroner og har cirka 5 700 engasjerte ansatte på rundt 100 steder i Norden

Artikkeltags