Gå til sidens hovedinnhold

Nasjonale koronatiltak videreføres – noen lettelser for barn og unge

Det blir ingen store koronalettelser nasjonalt før tidligst i midten av mars. Men det åpnes forsiktig opp innen idrett for barn og unge.

Statsminister Erna Solberg (H) trakk i sin innledning på koronapressekonferansen fredag ettermiddag fram at mange ulike grupper ønsker lettelser i tiltakene for nettopp dem, men at summen av disse ønskene vil resultere i økt smitte.

– Jeg benytter anledningen til et sitat jeg har brukt i mange andre sammenhenger før, men som også gjelder for denne situasjonen, nemlig Jan P. Syses sitat: «Vi er imot summen av alt det vi er for», sa Solberg.

– Det går den rette veien

Usikkerheten som i all hovedsak dreier seg om de nye virusvariantene, er fortsatt for stor. Betydelige lettelser i tiltakene på Østlandet og på Vestlandet fra mandag vil også i sum føre til økt aktivitet, mener statsministeren.

– Sammen med en ustabil smittesituasjon, er det grunnen til at regjeringen har besluttet å videreføre de fleste nasjonale tiltakene, sa Solberg.

Det vil bli gjort en ny vurdering av de nasjonale tiltakene i midten av mars. Selv om de fleste tiltakene blir videreført, har regjeringen gjort noen endringer. Disse trer i kraft fra tirsdag 23. februar.

Lettelser for unge og studenter

Da åpnes det blant annet for at barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer.

Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken, men alle må være fra samme kommune. Det betyr for eksempel at et fotballag eller håndballag kan spille mot andre lag i samme kommune.

I tillegg blir det lettelser for studenter, som framover kan møte på lesesalen og få fysisk undervisning i mindre grupper.

Arrangementer med «faste, tilviste plasser» – ikke nødvendigvis fastmonterte – får ta imot 100 personer. Det gjelder både i kirker, teatre og på konserter.

På den andre siden strammes det inn på skjenking, og den nasjonale skjenkestoppen flyttes fra midnatt til klokka 22. Reglene for innreisekarantene og karantenehotell strammes også inn, men det åpnes for teknisk personell som utfører oppgaver som er nødvendig.

Forenkler kronglete begreper

Etter kritikk for et innviklet system med «ring 1» og «ring 2» og flere nivåer med tiltak i forbindelse med mutantutbruddene, endrer regjeringen nå på dette.

– Jeg beklager at jeg nå tar fra mange gode poenger til sine kommentarartikler, men vi kommer ikke lenger til å bruke «ring 1» og «ring 2», og vi rydder opp i tiltaksnivåene. Nå blir det tre nivåer av tiltak som kan vedtas nasjonalt, sa Solberg.

Framgangsmåten blir uansett den samme som før. Jo mer alvorlige utbrudd, desto høyere nivå på tiltakene.

– Men jeg vil love dere at det blir sikkert rom for å harselere med noe også i framtiden. Alt blir ikke perfekt nå heller. Men det blir litt enklere, erkjente statsministeren.