Kommunen: – Vis hensyn til viltet - hold hunden under kontroll eller i bånd!

VIS HENSYN: Ringsaker kommune ber hundeeiere om å holde kontroll på hunden.

VIS HENSYN: Ringsaker kommune ber hundeeiere om å holde kontroll på hunden. Foto:

Ringsaker kommune ber folk holde kontroll på hunden av hensyn til viltlevende dyr.

DEL

– Det har falt mye snø i vinter, og dette skaper store utfordringer for viltet. De store snømengdene vanskeliggjør både bevegelse og det å finne mat. Dyrene blir svakere og sjansen for at de løper seg til døde øker, dersom de blir jaget under disse forholdene, skriver Ringsaker kommune på sine nettsider.

Kommunen understreker at aktivitet som medfører at viltlevende dyr blir jaget og skadet, er forbudt, som beskrevet i Naturmangfoldlovens § 15 og Hundelovens § 4.

– Ved hardt snødekke vil dessuten hundepoter kunne bevege seg oppå snøen, mens smale rådyrkløver går rett gjennom. Dette medfører stress for rådyrene, og i mange tilfeller den sikre død. I vinter blir det viktig å vise hensyn ved all aktivitet med hund utendørs, skriver kommunen.

Artikkeltags