Til vanlig så er det som oftest fra andre steder, og gjerne under andre himmelstrøk, nyhetene om naturkatastrofer når oss. Samtidig har de siste ukene vist at naturkreftene også kan herje ganske kraftig i vårt eget nabolag. Det er all grunn til å merke seg det.

Det er naturligvis ikke uvanlig med flom, og det må vi nok leve med, men samtidig så opplever vi stadig nå vær som rammer oss ganske så direkte og som til dels står for store ødeleggelser.

Heldigvis har det foreløpig ikke vært fare for liv og helse i disse situasjonene. Men bildene fra Ring søndag viser at det var dramatisk da regnværet førte til jordras, som rammet både eiendommer og fylkesvegen som passerer der. Raskanten er ubehagelig nært eneboligen hvor fem personer ble evakuert etter hendelsen. Det er naturligvis ikke hyggelig å tenke på hva som kunne gått galt om huset hadde blitt rammet ytterligere av raset.

For to uker siden så vi også hvordan vannet vasket med seg veger i stor skala spesielt, i Brumunddal og Furnes. Infrastruktur kan bygges opp igjen, samtidig så er det grunn til å merke seg disse situasjonene.

Spørsmålet er om vi er forberedt nok på hvilke skader disse flommene kan forårsake? Når vi ser hvor marginalt det kan være når disse naturkreftene kan herje. Det er verdt å merke seg at kommunen har lagt ned til dels store ressurser allerede for å sikre seg mot denne typen situasjoner. Spesielt i de høyere områder rundt Brumunddal, som har vært rammet til dels kraftig de siste årene.

Samtidig er det liten tvil om at det finnes både eiendommer og veger rundt i Ringsaker som ligger i områder hvor vannet skal passere på sin ferd. Det finnes åser og lier med jordmasser som gjerne blir med vannet nedover når det kommer i store mengder.

Fare for liv og helse må nok opp på dagsorden. Om det skjer en gang, er det naturligvis en gang for mye. Det er naturligvis et ansvar for kommune og offentlige myndigheter, men det er samtidig også et ansvar hver enkelt grunneier må være oppmerksom på. Det bør være et godt samarbeid mellom kommune og private i slike saker, som sørger for at dette håndteres best mulig. For dette kan naturligvis snart inntreffe igjen. Det er verdt å merke seg og advare om det.