Hver åttende innbygger i Ringsaker får utføretrygd

Hver åttende innbygger i Ringsaker får uføretrygd ifølge statstikk sendt ut fra NAV.