Åpent brev med spørsmål til Pensjonistpartiet Ringsaker fra undertegnede og tilsvar til Anne Lene Jonassen og Tormod Johansens leserinnlegg i Ringsaker Blad 03.02.2023.

Les også

Godt å være ringsaksokning

Jonassens og Johansens innlegg er et tilsvar til Camilla Storliens (Pensjonistpartiet Ringsaker sin ordførerkandidat 2023) sitt leserinnlegg i Ringsaker Blad 22.12.2022.

Les også

Ringsaker har blitt «utta blank, men inni krank»

I Storliens leserinnlegg langer hun ut mot rådmannen i stor skala og tilkjennegir all sin misnøye hva vedgår han, økonomiske bevilgninger og prioriteringer i Ringsaker kommune.

Ikke minst tilegner Storlien rådmannen en rekke meninger, følelser og holdninger som verken jeg eller Jonassen/Johansen kan se det er belegg for at Storlien kan uttale seg om.

Det er uttalelser hva vedgår rådmann Jørn Strand sine såkalte meninger, holdninger, tanker og ønsker som er av en så injurierende art, at jeg som partifelle ikke kan sitte og la denne passere i stillhet.

Undertegnede hadde anledning til gjenvalg og å stå på Pensjonistpartiets 1. plass ved valget 2023, men av hensyn til arbeid og andre ansvarsområder pr. nå, ønsket jeg ikke dette. Jeg har også sittet i Pensjonistpartiet Ringsaker sitt styre siden 2019, og i år trakk jeg meg også ut fra det for å bruke tiden annerledes.

Jeg sa meg dog villig til å stå oppført på Pensjonistpartiets valgliste, langt nede, for å vise min støtte til partiet.

Det er ikke tvil om at Pensjonistpartiet er mitt parti – eller var?

Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært noe utfordrende å sitte i kommunestyret med en representant som i stor grad er svært opptatt av nordre Ringsaker og negativ til mye hva vedgår prioriteringer i Brumunddal.

Jeg er selv brumunddøl og er svært opptatt av det positive som skjer både her og ellers i kommunen.

Og det mener jeg en politiker skal og har en plikt til å være.

Som politiker kan en ikke kun være fokusert om det som vedgår sin egen tue. Med mindre en representerer for eksempel Ringsakerlista, som faktisk var et parti dannet for å ivareta nordre Ringsakers interesser i sin tid.

Som et eksempel på en god ambassadør for sitt nærområde, vil jeg gjerne trekke fram Anne-Lise Mellbye (Sp). Hun legger fram ryddige og fine innlegg med fokus på Nes og Helgøya i nesten hvert eneste politiske møte. Til det kjedsommelige, innimellom, ja, men på en dannet og velartikulert måte. Og hun lykkes med å rette fokus mot Nes og ivaretar samtidig Sp sitt valgprogram.

Pensjonistpartiet for sin del, har et fantastisk godt program.

Jeg har selv vært med og formulert flere viktige punkter i Pensjonistpartiets både nasjonale og lokale valgprogram, og kjenner det ut og inn.

Vi har et svært omfattende og tydelig program der vår politikk kommer så klart fram, svart på hvitt.

Vi har en sterk rød tråd knyttet til forhold som vedgår helse. Psykisk og fysisk helse, for alle, i alle aldre livets faser. Dette er Pensjonistpartiets kjerne.

Jeg ble spurt av journalisten i HA om Pensjonistpartiet skal framstå som et vaktbikkjeparti nå når Storlien kom inn hos oss. Jeg svarte: «Jeg håper ikke det». Det må tilføyes at jeg ikke kjenner Storlien personlig, men mine partifeller som jeg satt i nominasjonskomiteen med, gikk god for henne.

Pensjonistpartiet har et så bra program at vi trenger aldri bli frie for saker å fokusere på. Det er et hav med saker og fokusområder å ta tak i. Så vi trenger ikke framstå som et nei-parti eller sutre-parti til alt og ingenting, våre saker taler for seg selv!

Det er det som er så fantastisk med nettopp Pensjonistpartiet.

Vi trenger ikke spille skuespill eller gjøre oss til for å framstå som interessante eller populistiske. Sakene taler for seg selv og de er så viktige.

Pensjonistpartiets program er forankret i dønn seriøse saker, som vedgår mennesket, helse og vår framtid. For når alt kommer til alt; hva er vel viktigere enn helse? Nei nettopp.

Det som har vært så tiltalende framfor alt i Pensjonistpartiet er den gode, milde og taktfulle tonen som føres oss imellom. Partiet er i stor grad bygget opp av eldre ressurspersoner med lange yrkeskarrierer bak seg innen både ledelse i styre og stell, gode utdanninger og faglig tyngde.

Dette bidrar til en trygghet og et samspill som er svært fornøyelig og balansert uten den store «konkurransen» oss politiske kandidater imellom.

Akkurat nå må jeg innrømme en viss anger for at jeg trakk meg fra partiets 1. plass, hvis det er en slik politikk og slik stil som skal representere Pensjonistpartiet Ringsaker de neste 4,5 årene.

Jeg ønsker derfor be om en redegjørelse fra Storlien og Pensjonistpartiet Ringsaker hvorvidt det er denne linjen partiet har tenkt å legge seg i framtiden, og om det er på denne måten Pensjonistpartiet Ringsaker har tenkt å fremme sin politikk i media i årene som kommer?

Jeg ønsker også en redegjørelse for hva vi som politiske medlemmer, velgere og deltakere på valglisten kan forvente i form av politisk fokus, opptreden fra politikere, holdninger til administrasjonen/rådmannen og interesser ifm. kommunens geografiske områder de kommende fire årene, spesielt av vår ordførerkandidat?

Årsaken til at jeg forfatter dette brevet i åpenhet og ikke tar en prat med Storlien på «kammerset», er at det er viktig for partiets velgere og medlemmer å få en klarhet i dette nå etter hennes innlegg av 22.12.2022 og Jonassens/Johansens innlegg i går.

Innlegget og uttalelsene var dessverre svært uheldig.

Selv kan jeg ikke kjenne meg igjen i det Storlien skriver, jeg er godt fornøyd med måten Ringsaker kommune driftes, og jeg er svært positiv til de tiltakene som er gjort blant annet i Mjøsparken, sentrum, gratis kulturarrangementer på torget hver bidige helg, for å nevne noe. Dette skaper trivsel og møtesteder, noe som er svært viktig for folkehelsa. Hvis en ser mot våre nabokommuner og har innsyn i tilstanden der vil en forstå at Ringsaker er og driftes utrolig bra. Vi har faktisk en utrolig dyktig rådmann.

Det er selvsagt et forbedringspotensial hva vedgår både eldreomsorg og en rekke andre områder, og det er nettopp derfor en kan engasjere seg politisk, for å påvirke.

Men det finnes andre måter å gjøre dette på, enn å komme med personangrep og denne type injurierende uttalelser mot rådmannens person. Det hører ingen steder hjemme.

Jeg håper jeg nå har lest mitt siste debattinnlegg skrevet på vegne av Pensjonistpartiet Ringsaker, der det regelrett knyter seg i magen under lesningen og jeg føler for å skrike ut: Nei, Pensjonistpartiet står ikke for dette.

Ber vennligst om en offentlig tilbakemelding snarlig fra Pensjonistpartiet Ringsaker på denne henvendelsen, fordi dersom det er dette vi kan forvente av Pensjonistpartiet lokalt i framtiden, vil jeg trekke meg fra partiets valgliste for valget 2023, umiddelbart.

Jeg vil ikke ha mitt navn på partilisten dersom det er denne type politikk, holdninger og ytringer som skal utvises fra Pensjonistpartiet Ringsaker sine øverste representanter.

Det kan jeg ikke være bekjent av, og viser med dette at jeg tar sterkt avstand fra dette.