Gå til sidens hovedinnhold

Nei til skatt på frivilligheten!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Norge er dugnad og frivillighet honnørord. Det er vi alle enige i. Frivilligheten gir oss et bedre og mer inkluderende samfunn. Hvorfor er det da slik at frivillige organisasjoners dugnadsinnsats skattlegges? Det vil Norges Bygdekvinnelaget ha en slutt på.

Det frivillige Norge er stort. Større enn du kanskje har tenkt over. Statistisk sentralbyrå har beregnet at arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene tilsvarer 142 000 årsverk. Verdiskapingen utgjorde 78 milliarder kroner i 2018. I dag må frivilligheten betale skatt på dugnadsinnsatsen.

Tusenvis av barn og unges fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, sangkor, inkludering og demokratibygging er avhengige av frivilligheten. Store deler av samfunnet bygges på frivillig innsats. Likevel er driften av frivillige organisasjoner preget av en usikker økonomiske situasjon fra år til år. Mye er avhengig av dugnad, kaffe- og vaffelsalg. Det er disse usikre inntektene som skattlegges.

Kronene fra kaffesalget bruker organisasjonene til å løse viktige samfunnsoppgaver og gi oss et godt samfunn. Hva hadde hjemstedet ditt vært uten engasjerte frivillige som arrangerer juletrefester, lager møteplasser, bygger gapahuker og går tur med ensomme?

Regjeringen sier at de vil legge til rette for frivillig sektor, og den viktige samfunnsnytten den representerer. Da er det på høy tid å bedre organisasjonenes økonomi. Det handler om hva slags samfunn vi vil ha. Frivilligheten trenger gode og forutsigbare rammevilkår som legger til rette for engasjement og gjør det enklere å drive frivillige organisasjoner.

I dag bestemmer politikerne fra år til år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres. Det skjer gjennom statsbudsjettet. Der settes det av en pott med penger som fordeles til dem som har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Det betyr at staten tar inn skatt på dugnadsinnsats i frivillige organisasjoner. Vi ber om at Stortinget nå vedtar full momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Også grunnstøtta til frivillige organisasjoner må økes. En høyere andel frie midler gir oss mulighet til å planlegge og skape aktivitet på egne premisser.

For er det en ting som er sikkert, så er det at frivilligheten bidrar der det trengs. Vi er sikre på at vi trenger møteplassene, fellesskapet, det ulønna arbeidet og hjelpen de frivillige bidrar med for å få samfunnet til å gå rundt.

Vi i Bygdekvinnelaget gjør så godt vi kan for og skape aktivitet, læring og ikke minst levende bygder. Vårt bidrag fra det offentlig er lik null, så momsfritak hadde vært kjærkomment!