Hva mener politikerne om krisen ved Nes legesenter?

FAKKELTOG: 3-400 nesninger gikk mandag i fakkeltog, og markerte at de mener legesenteret på Tingnes er viktig for bygda.

FAKKELTOG: 3-400 nesninger gikk mandag i fakkeltog, og markerte at de mener legesenteret på Tingnes er viktig for bygda. Foto:

Mange nesninger er bekymret for Nes legesenter, og var mandag samlet i fakkeltog. Flere røster i bygda tar til orde for at kommunen må inn for å sikre legesenterets framtid. Hva mener politikerne?

DEL

Mandag gikk mellom 300 og 400 i fakkeltog på Nes med en felles bekymring for at Nes legesenter skal bli et hus uten leger og uten helsetilbud til lokalbefolkningen. Budskapet var at kommunen må inn og ta grep for å gjøre det mer attraktivt å bli lege i bygda.

Samme dag omtalte Ringsaker Blad også at de to gjenværende legene ved legesenteret, har sendt brev til kommunen, og bedt om hjelpetiltak. I brevet kommer det også fram at de to legene har fått tilbud om andre jobber.

Ringsaker Blad har spurt en representant fra partiene som nå er representert i kommunestyret, om hva de mener om saken.

Spørsmålet Ringsaker Blad har stilt, er:

– Mange nesninger er bekymret for Nes legesenter som rammes av fastlegekrisen, og mener kommunen må gjøre mer for å sikre et tilbud. Er det noe kommunen kan eller bør gjøre i denne saken?

Senterpartiet (Odd-Amund Lundberg):

– Forstår godt at man blir bekymret for legesenteret når fastleger forsvinner. Vi har i formannskapet for en kort tid tilbake vedtatt en endring som man mener vil sørge for flere søkere til fastlegestillinger i Ringsaker, så må vi følge opp dette for å se om det gir ønsket effekt. Vi er informert om at kommunen ligger i dialog rundt leie av lokaler på Grande som kan brukes som legesenter. Vi må følge opp slik at både nye leger og lokaler kommer på plass.

Arbeiderpartiet (Anita Ihle Steen):

Ordføreren henviser til svaret hun ga Ringsaker Blad mandag, jamfør at to leger ved legesenteret nå har sendt et brev til kommunen, og bedt om en såkalt 8.2-avtale, samt en legehjemmel til:

– Dette må saksbehandles av rådmannen, sier hun.

Deretter vil saken eventuelt gå videre til politisk behandling.

– Hvis saksbehandlingen eller den politiske behandlingen konkluderer med at tiltak skal iverksettes, så må det finansieres og forankres i budsjett og handlingsprogram, sier Ihle Steen.

Sosialistisk Venstreparti (Christian Haugen):

– Hva gjelder situasjonen på Tingnes, så stiller vi på markeringen. Hvordan kommunen konkret kan bidra til å sikre fastlegesituasjonen må vi også komme tilbake til. Det som skjer på Nes er et resultat av liten forståelse for fastlegene generelt.

Miljøpartiet De Grønne (Thomas Eriksen):

– Ringsaker MDG vil delta i fakkeltoget for å støtte Nes legekontor, og mener det vi kan gjøre på nåværende tidspunkt, er å uttrykke klart at det er viktig med legekontor også på bygda.

Ringsaklista (Katrine Jakobsen Solberg):

– Dette er jo ikke bare et problem på Nes, men et generelt problem mange steder i landet. Ordningen burde vært revidert på nasjonalt nivå. For å få leger til Nes spesielt, er jeg ikke sikker på hva man kan gjøre, men det er vel kun økonomiske virkemidler som eventuelt vil fungere. Kommunestyret bør nok se på ordningen i hele kommunen.

Rødt (Terje K. Jektvik):

– Vi er for å bevare distriktene og vil derfor støtte forslaget om at kommunen tar over og driver legesentrene for å unngå nedlegging. Det har blitt en feil utvikling i hele Ringsaker med sentralisering i alle retninger. Vi har forståelse for at nyutdannede leger betenker seg på å ta en så stor utgift. Vi støtter fullt og helt opp om fakkeltoget i kveld.

Pensjonistpartiet (Lene Kristine Eikeland):

– Vi har ikke hørt så mye om dette til nå, og vi vet ikke så mye om saken. Ønsket er selvsagt at det skal være legetilbud, så vi må se om vi kan få løst dette på en eller annen måte.

Høyre (Kai Ove Berg):

– Jeg mener Nes trenger et eget legesenter, og jeg håper at fastlegesituasjonen løser seg. Jeg mener det må vurderes økonomiske insentiver for å lokke fastleger til kommunen. Vi har ikke utredet dette, men det er naturlig at kommunen ser på dette og andre tiltak for å få godt kvalifiserte leger til kommunen.

Fremskrittspartiet (Lars Svendstad):

– Når det gjelder Nes legesenter, så er det viktig at man får på plass lege, slik at man opprettholder en ønsket legedekning. Nå er det viktig at vi politikere i fellesskap med kommunalsjefen ser på dette, og at vi løser denne situasjonen så snart som mulig.

Artikkeltags