Ifølge Rovdata er de fleste ulvene registrert med DNA-prøver. Dette gjelder 87 registrerte dyr innenfor landets grenser siden 1. oktober.

– Differansen mellom tallene skyldes at det kun er angitt DNA-registrerte individer i ulvetelleren, mens man i statusrapportene anslår antall ulv både fra sporinger av ulv og DNA-analyser, sier genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

For eksempel er det sporet sju-åtte ulver i Letjenna-reviret i Hedmark, mens bare fem av dem er registrert med DNA i reviret så langt. Lederhannen i Varåa-reviret, som ligger både i Hedmark og Värmlan, er så langt heller ikke registret med DNA.

– Det er selvsagt en stor sjanse for at vi ikke finner DNA fra samtlige individer. Alle ulver, både de som er registrert med DNA og de som er sporet uten DNA, vil likevel telle med i det endelige bestandstallet, sier Øystein Flagstad i Rovdata.

Høgskolen i Innlandet kvalitetssikrer og sammenstiller dataene i de foreløpige statusrapportene fra vinterens overvåking på oppdrag fra Rovdata. Prosjektleder Petter Wabakken minner om og presiserer at tallene i disse rapportene er nettopp foreløpige.

I forrige vinters registrering ble det påvist 115-116 ulv i Norge, mot 105 -112 vinteren før. Publikum over hele landet oppfordres fortsatt til å melde fra om observasjoner av ulv eller spor og andre sportegn.