NHOs Kommune-NM: Økende kompetansenivå i Innlandet

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev vokser raskest i Nord-Norge og i Innlandet. Men økning i kompetanse ser vi over hele landet. Det viser årets utgave av NHOs Kommune-NM.

Kommune-NM viser altså at andelen sysselsatte med høyere utdanning og fagbrev har økt i alle landets fylker, men at framgangen har vært størst i distriktene. Framgangen er størst i Nordland, og deretter følger Troms/Finnmark og Innlandet. Samtidig viser tallene at det er nettopp disse tre fylkene som sitter med det laveste kompetansenivået i landet. Grunnen til dette er at veksten i disse fylkene «starter» på et lavere nivå, og at en ennå ikke har greid å nå opp til landsgjennomsnittet.

Økt kompetanse vil være avgjørende for regionen i den viktige omstillingen til en mer digital og grønn framtid. Høyere kompetanse styrker mulighetene for innovasjon og dermed mer effektiv utnyttelse av ressursene. Fortsatt kompetansebygging vil dermed bidra til konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser i Innlandet framover.

Kommune-NM måler økonomisk bærekraft i landets 356 kommuner gjennom utvalgte indikatorer på fem ulike områder: Kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.

Innlandet er på 9. plass av i alt 11 fylker i årets Kommune-NM. Innlandet har hatt en sterkere framgang enn gjennomsnittet av fylkene siden 2013. Bare Nordland og hårfint Trøndelag har en bedre utvikling. Innlandet har seks kommuner på topp 100-listen i årets kåring. Hamar på 31. plass, Lillehammer på 40. plass, Alvdal på 74. plass; deretter Ringsaker og Gjøvik, etterfulgt av Tynset på 98. plass. Øystre Slidre havner akkurat utenfor listen, på 104. plass. Gjennomsnittlig klatrer kommunene i Innlandet 3 plasser fra i fjor og 6 plasser siden 2013. De tre som klatrer mest siden i fjor er Tynset (+27), Alvdal (+25) og Sør-Odal (+25). De tre kommunene som har klatret mest siden 2013 er Øystre Slidre (+62), Øyer (+61) og Vestre Toten (+52).

I henhold til NHOs rapport om vegkart for framtidens næringsliv «Neste Trekk» må vi det neste tiåret skape opp mot 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet.

Det er spesielt viktig nå. Jobb er vegen ut av krisen. Da trenger vi næringsaktive kommuner som tilrettelegger for å utløse potensialet bedriftene representerer. Framgangen og rangeringen i Kommune-NM sier mye om hvor gode forutsetninger den enkelte kommune har for å legge til rette for jobb og verdiskapning i kommunen.

Medlemsbedriftene i NHO er helt avhengig av at kommunen evner å se deres behov og spille på lag for å gjøre det enklere å drive bedrift som også skaper arbeidsplasser. Framoverlente og næringsaktive kommuner og fylker fremmer næringsutvikling. En næringsaktiv kommune er en kommune som involverer næringslivet i sitt utviklingsarbeid og har strategier for å møte næringslivets behov. Å stimulere til mer næringsaktivitet gjennom gode og stabile rammebetingelser vil gi bedriftene vekstkraft, slik at de kan skape flere arbeidsplasser og sikre liv i bygd og by.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags