På tampen av 2022 kunne vi bivåne den saksbehandlingen som fant sted når Moelv barnehage som lå midlertidig i området Moelv skole gikk fra å være en midlertidig løsning i forbindelse med bygging av nytt sykehjem, helt under radaren fikk status som permanent lokalisering. Må nesten gratulere ledelsen i kommunen som fikk dette gjennom uten nevneverdig involvering av berørte parter, og da aller mest elever på Moelv skole som alt har for lite uteområde.

Nå har vi kommet på tampen av skoleåret og det er igjen bråhast. Det er for lite barnehageplasser i Moelv området. I den forbindelse gikk saksnummer 23/19972-1 Utvidelse av Moelv barnehage med ny småbarnsavdeling til behandling i formannskapet 10 mai. Saksliste ble sendt ut 5. mai. For oss som ikke følger saksgangen til formannskapet minutt for minutt kom dette litt som julekvelden på kjerringa selv om vi er i mai måned, for så vidt akkurat som saken før jul hvor statusen ble endret fra midlertidig til permanent plassering av barnehage.

Jeg har ikke lyktes i å finne noe referat med utfall av dagens annonserte møte i formannskapet, men finner det likevel betimelig å stille et par spørsmål.

Har kommunens ledelse fulgt med på de sakene som har vært rundt Moelv skole siste tid? Noe som har vært bredt dekket i lokal presse gjennom både Ringsaker Blad og HA. Her er et moment at det er utfordringer med for lite uteområde på Moelv skole. Faller det seg helt naturlig å ta av det potensial som finnes for utvidelse av dette noe begrensede skoleområdet for å lage mer barnehage?

Nedlagte Ringsaker videregående avdeling Moelv anvendes nå som undervisningslokaler til 5. trinn Moelv skole, området rundt nyttes nå til lek og fysisk utfoldelse av elever på nettopp 5. trinn på Moelv skole. Et område som fra august 2023 ikke lenger blir tilgjengelig på skoleelever.

Har de som står for planlegging og beslutninger i Ringsaker kommune tatt inn over seg betydningen det har for elever å ha tilstrekkelig arealer til bruk i friminutter, tid som for aktuell aldersgruppe nyttes til fysisk aktivitet? Tatt i betraktning at det ble bygget en ny Moelv skole i hundremillioners klassen som var for liten nesten fra dag en er det nesten fristende å svare nei på det spørsmålet, men jeg lar det henge.

Kanskje på sin plass med en befaring når alle skolens elever er ute samtidig i et friminutt og ta en samtale med de som har skoen på, elvene?

Er det på tide å få på plass rutiner for planlegging og saksbehandling med litt lengre horisont en dager og uker? Kanskje på sin plass å involvere elever, lærer og foreldre i denne planleggingen.