Ringsaker Blad har dekket flere saker knyttet til kjøtt og kjøttproduksjon. Dessverre er det lite kritikk av denne produksjonen å spore i artiklene, til tross for at de fleste vet hvor forurensende, gammeldags, og uetisk denne formen for matproduksjon er.

Nortura Rudshøgda utvider, og vi synes det er synd at de legger til rette for økt produksjon av kjøtt, særlig når alle faglige råd, både når det gjelder klima, miljø, naturvern, dyrevern og folkehelse, helt tydelig oppfordrer til en reduksjon.

Når de likevel nå skal utvide, har de en gylden sjanse til å gjøre grep som for alvor kan bidra til å fremme dyrevelferden – og å hindre dyremishandling på slakteriene. Nemlig å installere kameraovervåking av alle dyrenes siste reise.

Norturas Fred Bakkejord har gode, men alt for beskjedne ambisjoner på dyrenes vegne da han viser til nye gummimatter i fjøs og lastesonen. Det han i tillegg også må få oversikt over, er hvordan dyrene blir behandlet gjennom hele prosessen.

Vi vet at det forekommer bruk av elektriske grisejagere på storfe i drivgangen, vi vet at det er vanlig med slag og vold, vi vet også at storfe blir spylt ved fiksering før avliving med boltepistolen. Grisenes «bedøvelse» i Co₂-kamre har gjentatte ganger vært kritisert fordi dyrene opplever både smerte, panikkangst og kvelningsfornemmelser.

Mattilsynets inspektører følger ikke hvert dyrs gang gjennom slakteprosessen, og de slakteriansatte er alt kameraovervåket for å forebygge og hindre kriminelle handlinger. Dette skriver Nortura selv på sin hjemmeside. Så hvorfor denne vegringen mot å innføre kameraovervåkingen av dyrene?

Etter dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», lovte landbruksminister Bollestad at kameraovervåking skulle innføres. Nå har det snart gått to år, og vi vet at rapporten fra pilotprosjektet ved Furuset slakteri, er overlevert regjeringen. Likevel lurer vi på hvorfor ledelsen i Nortura er så lite ivrige etter å installere kameraovervåking?

Vi synes forbrukerne har rett til å se hvor kjøttet kommer fra, og siden Nortura gjentatte ganger både har sagt og skrevet at de ikke har noe å skjule- bør kameraovervåking komme på plass snarest. Både for å gi forbrukerne et reelt bilde av hva slakt innebærer- og viktigst: for å forebygge og avdekke dyremishandling og sikre god dyrevelferd.

Åtte prosent nordmenn har sluttet å spise kjøtt viser en rapport fra Ipsos for Orkla. Derfor oppfordrer vi Nortura til å heller øke satsingen på plantebaserte produkter. Kjøttproduksjon er en gammeldags, forurensende og uetisk produksjon, og Nortura bør mye heller satse på kompetanseutvikling av nye produkter og produksjonsmåter. Disse er plantebaserte – og er framtidens mat.