Det kommer fram i en pressemelding mandag.

– Rudshøgda er et av Norturas største helintegrerte anlegg for slakt og videreforedling, med ca. 600 ansatte. Nortura lanserer nå en helhetlig industriplan der det foreslås å investere 150 millioner kroner for å gjøre det til ett et nøkkelanlegg for framtidens matproduksjon i Norge, skriver Nortura i pressemeldingen.

De mener at den planlagte satsingen vil gjøre avdelingen på Rudshøgda til et av Norturas største og mest moderne anlegg.

Nortura skriver at de foreslåtte endringene vil gjøre Rudshøgda til et stort slakteri med 20 000 tonn storfe som skal skjæres og videreforedles. Forslaget betyr også at man utreder å flytte griseslakting fra Rudshøgda til Tønsberg.

– En mulig avvikling av slakting gris på Rudshøgda kan berøre mellom 30–40 personer, skriver de i pressemeldingen.

Vil satse på sau og geit

Om et par år vil det også bli vurdert å bygge opp et helårsanlegg for slakting og skjæring av småfe (lam, sau og geit) på Rudshøgda.

– Det foreslås å investeres i nye og moderne linjer for å bli et topp moderne småfeanlegg. Storfe-satsingen styrebehandles trolig i 2020, mens småfe-satsingen behandles av styret i 2022 og kan bli gjennomført samme år, skriver de.

Satsingen på småfe vil trolig gjøre at antallet ansatte blir som i dag, eller økes noe.

I dag utnyttes kun 63 prosent av kapasiteten for griseslakt på Rudshøgda. For storfe utnyttes i dag 57 prosent av kapasiteten på Rudshøgda, mens dette vil øke til 80 prosent når de overtar produksjonen fra Otta.

Milliardsatsing

Norturas satsing innebærer investeringer for opp mot 1,4 milliarder fram mot 2025.

Satsingen vil innebære opprusting og bygging av regionale fabrikker med økt grad av automasjon og digitaliserte prosesser, i Trøndelag, Rogaland, Innlandet, Viken, samt Vestfold og Telemark. Nortura skal være til stede med slakting over hele landet. Nortura vil imidlertid de neste fire årene vurdere behovet for anleggene på Gol og Sandeid, skriver de.

– Planen innebærer en investering på i underkant av 600 millioner kroner i byggingen av et nytt slakteri på Kviamarka (Rogaland). I Tønsberg (Vestfold og Telemark) investeres det rundt 700 millioner kroner som innebærer samling av skjæring gris og pølseproduksjonen i Norge, samt slakting av gris for Østlandet, skriver Nortura i pressemeldingen.

Også ved anlegget i Malvik (Trøndelag) kan det bli investert i ny kapasitet knyttet til skjæring av storfe. Anleggene på Hærland (Viken), er allerede under utvikling, med Bioco som det siste skuddet på stammen.