(Østlendingen)

Fra nyttår la NRK om til tre kortere distriktssendinger. Statskanalen viste til publikums endrede medievaner, og at undersøkelser viser stor nedgang i seertallene på lineær tv.

NRKs omlegging av distriktsnyhetene på tv etter nyttår førte til at flere stortingspolitikere sendte spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande (V) om NRKs prioriteringer. Blant dem som har stilt spørsmål er Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som mener kulturministeren må legge klare føringer for hva som forventes av NRKs dekning i distriktene. Skei Grande har igjen bedt NRK om avklaringer etter det som beskrives som kraftige reaksjoner i hele landet.

Utvider hovedsendingen

Nå gjør statskanalen om på det nye opplegget. NRK opplyser nå på sine nettsider at sendingene i forkant av Dagsrevyen blir utvidet fra fire til ni minutter.

– Vi har undervurdert den enormt sterke relasjonen deler av vårt publikum har til distriktssendingene våre på tv. Fra og med førstkommende mandag blir sendingene i forkant av Dagsrevyen justert opp fra fire til ni minutter. Samtidig beholder vi den nye sendingen før Kveldsnytt, sier direktør for NRKs distriktsdivisjon Grethe Gynnild-Johnsen til nrk.no.

Bør legge all prestisje til side

Vedum sier dette er et skritt i riktig retning.

– Nå synes jeg NRK bør legge all prestisje til side og gå tilbake til ordningen med distriktssendinger fra klokka 18.45 og fram til Dagsrevyen klokka 19.00, sier Vedum, som er opptatt av at tv-dekningen i distriktene skal være så god som mulig og med mulighet for litt lengre reportasjer og intervjuer. At NRK vil styrke nettdekningen mener han er et dårlig argument.

– På nett er det mange mediehus som konkurrerer, mens NRK, som er skattefinansiert, nærmest har monopol på tv-nyheter i distriktene og fylkesdekkende radiosendinger. At færre unge ser på tv er heller ikke noe argument. TV-seerne over 60 år er like viktig som de yngre seerne, påpeker Vedum.

Etter den nye omleggingen blir dette distriktstilbudet fra NRK på radio og tv:

Distriktssendinger på NRK1 (tv):

  • Klokka 18.50-18.59
  • Klokka 20.55-21.00
  • Klokka 22.55-22.59

Distriktssendinger på NRK P1 (radio):

  • Klokka 06.00-09.00
  • Klokka 14.00-17.00