NVE mener man vil se økt vannføring i Brumunda og andre elver denne uken – kommunen har satt krisestab

En flomtopp i Mjøsa lar kanskje vente på seg til langt ut i juni. Med varmere vær denne uka, ligger det an til at vannføringen i Brumunda og andre elver vil øke. Kommunen har nå satt krisestab.