Ifølge tall fra Helse Norge ble nesten 14.000 personer rammet av akutt hjerteinfarkt i 2021. Fedme, høyt kolesterol, høyt blodtrykk og alder er risikofaktorer som øker sjansen for hjerteinfarkt. En ny akuttmedisin – uten resept – er nå på markedet.

– Vi har fått mange spørsmål om det nye legemiddelet, sier Ragnhild Enberget til Ringsaker Blad.

Hun er farmasøyt og daglig leder ved Vitusapotek Brumunddal i Parkgården.

– Hva kan du si om den nye medisinen?

– Legemiddelverket anbefaler alle i risikogruppen, spesielt de over 65 år, å ha acetylsalisylsyre liggende hjemme. Ved hjerteinfarkt teller hvert minutt, og det har lenge vært kjent at acetylsalisylsyre minimerer skader i påbegynnende hjerteinfarkt, sier hun.

Brusetablett

Enberget sier videre at virkestoffet i Coxor gjør at blodet blir mindre klebrig, og minker risiko for blodproppene som forårsaker hjerteinfarkt.

I 2015 ble Dispril avregistrert fra markedet og siden da har man måttet tygge eller knuse tabletter for å få så rask virkning som mulig. Den nye medisinen virker raskere enn noen andre alternativer har gjort tidligere.

– Coxor har en patentert løsning der man vrir korken og en brusetablett faller ned i væske som oppløser medisinen og gjør den klar med rett dosering i løpet av sekunder. Det gjør at man ved symptomer kan få tatt dette uten hindringer mens man venter på medisinsk hjelp. Men det er viktig å huske på at dette er kun en medisin som skal benyttes for å begrense skadene, og den skal aldri benyttes forebyggende. Husk også at man alltid skal ringe 113 om man får symptomer på hjerteinfarkt, presiserer Enberget.

Tas opp raskere i kroppen

Coxor er et norsk produkt levert av selskapet Asamedic. Professor i kardiologi Dan Atar ved Oslo universitetssykehus Ullevål er rådgiver for Asamedic. Han forklarer forskjellen mellom det nye produktet og andre medisiner med acetylsalisylsyre til bruk ved hjerteinfarkt eller mistanke om hjerteinfarkt.

– Utfordringen er at en pille kan være vanskelig å svelge eller tygge tørt når man har brystsmerter og vann er ikke alltid lett tilgjengelig. I tillegg tar det noe tid før piller løser seg opp i magen og får virkning i kroppen. Coxor er flytende og tas raskere opp i kroppen, uttaler Atar NTB.

Fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, mener tilgjengeligheten på legemiddelet kan være med på å redde liv.

– En betydelig andel av dem som dør av hjerteinfarkt, dør mens de venter på medisinsk hjelp. Tilgangen til en slik oppløsning er fordelaktig og kan redde liv, sier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.