- Det er nok første gang det er loppemarked på en forkjørsveg

24. august stenger gjengen i Bli' i Nybygda Kvemyrvegen for å arrangere et litt annerledes loppemarked.