Nye måneder med omkjøring fra E6. Asfalterer på Fv 213 sør for Moelv

Strekningen fra E6-krysset i Moelv og sørover på E6 forbi Skarpsnotunnelen vil fra torsdag 12. mars igjen holdes stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring vil skje langs Fv 213 og Tandevegen.