Opp mot fem arbeidslag er og har vært i full sving med grunnundersøkelser for ny E6. Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

Det gjennomføres i disse dager både seismiske målinger med geofoner og tradisjonelle feltundersøkelser med beltegående borerigger. Det skal også tas opp kjerneprøver i enkelte områder.

Trenger kvalitetsfakta

– Det er viktig for oss å få på plass mest mulig kunnskap om grunnforholdene der den nye veien er planlagt. Vi trenger kvalitetsfakta om forholdene så tidlig som mulig, slik at vi kan bruke dette inn i arbeidet med å optimalisere utbyggingsprosjektet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

De seismiske undersøkelsene gjennomføres på bakken ved at det plasseres ut en lang rekke med små sammenkoblede geofoner. Geofonene sender lydbølger ned og bakken og måler blant annet hvor dypt det er ned til fast fjell.

– Ved å kombinere ulike metoder får vi gode svar. Geofonene egner seg i enkelte områder, men for å sikre kvaliteten supplerer vi med tradisjonelle feltundersøkelser med beltegående borerigger, sier Moshagen.

Ekstra nøye

Nye Veier skal også ta ut kjerneprøver i tunneltraseene.

– Det å hente ut kjerneprøver av fjellet i forbindelse med tunnelene er en betydelig oppgave, men Nye Veier ønsker å kartlegge forholdene så godt som mulig. Grunnforholdene har spesielt stor betydning der konstruksjoner for motorveien skal krysse Mjøsa, ved kryssingen av Lågen, ved tunnelpåhuggene og i bratt terreng. I disse områdene undersøker vi ekstra nøye, sier Moshagen.

Arbeidet ute i felt vil foregå utover våren og fram til juli.

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer ut i markedet. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april. Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland.