Gå til sidens hovedinnhold

Nye Veier vraker E6-kontrakt

Belgiere og italienere får allikevel ikke bygge motorveg fra Moelv og nordover.

7. september ble det kunngjort at det belgiske selskapet Besix og det italienske selskapet Rizzani de Eccher sammen hadde vunnet kontrakten for å bygge ny E6 fra Moelv til Roterud.

Strekningen er på vel 11 kilometer og inkluderer ny bru over Mjøsa.

Nå er det klart at Nye Veier har avbestilt kontrakten med Berinor ANS, som arbeidsfellesskapet mellom de to selskapene heter. Det kommer fram i en pressemelding.

– I styremøte 29. juni besluttet Nye Veier å avbestille totalentreprisekontrakten fordi totalentreprenøren gjennom den integrerte samhandlingsfasen ikke har klart å sannsynliggjøre at prosjektet kan leveres innenfor budsjettprisen. Nye Veier har et stort ansvar med å forvalte samfunnets felles midler på best mulig måte. Når totalentreprenøren ikke kan prosjektere og utvikle prosjektet innenfor avtalt budsjettpris, er både anskaffelsesregelverket og Nye Veiers gjennomføringsmodell tydelig på at avbestilling er eneste alternativ, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Nye Veier skriver at en eventuell videreføring av kontrakten vil være i strid med anskaffelsesregelverket og vil utgjøre en vesentlig endring av kontraktens forutsetninger.

– Nye Veier har gjennom prosjektets levetid opparbeidet betydelig kunnskap om strekningen, både angående grunnforhold i Mjøsa og forutsetninger for vegparsellen. Denne kunnskapen tar vi med oss videre når vi nå skal legge strategien for hvordan utbyggingen av E6 Moelv – Roterud kan realiseres på best mulig måte. At Nye Veier skal planlegge, regulere og bygge rv. 4 mellom Mjøsbrua og Gjøvik kan også påvirke prosjektet, sier Børseth.

Nye Veier opplyser at det vil bli presentert en revidert prosjektstrategi for byggingen av E6 Moelv – Roterud i løpet av høsten 2021.