Du har kanskje sett den, flåten som akkurat nå duver rundt i Mjøsa utenfor Moelv. Stikker du ned på badestranden Sanda, får du et godt glimt.

Ombord er grunnborere fra Norconsult som undersøker grunnforholdene der ny firefelts bru over Mjøsa er planlagt.

– De skal bore og ta prøver fra omtrent 100 borehull i løpet av 70 dager, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i en pressemelding tirsdag.

Forskjellen på dårlige og gode grunnforhold er stor

Han forteller at grunnforholdene er avgjørende for flere faktorer når ny Mjøsbru skal bygges.

I Innlandet er det mange som ivrer for at den nye brua skal bygges i tre, og undersøkelsene vil bidra til at man får et bedre grunnlag for å fatte avgjørelser rundt fundamenteringsmetode og brutype.

Det vil si hvilke materialer det vil være mulig å bygge i, og hva som er hensiktsmessig.

Grunnforholdene vil også påvirke pengepungen. Moshagen forteller at omlag to tredjedeler av kostnadene kan ligge under vann.

– Det er alt det vi ikke ser som koster mest. Derfor kan grunnforholdene utgjøre store forskjeller i totalkostnader. Valg av type bru kan også bli påvirket av hvilken type masser vi finner nå som vi skal utføre grunnboringer, prøvetaking og totalsonderinger, sier prosjektdirektøren.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stor interesse for ny bru

Det er Norconsult med blant annet svenske underleverandører, som har fått oppdraget med å borre i grunnen i Mjøsa. Grunnborerne skal også undersøke grunnforholdene langs land ved eksisterende E6, nord for dagens bru mot Biri.

– Oppdraget har en kostnad på cirka 7 millioner kroner, sier Moshagen.

Han forteller om stor oppmerksomhet rundt bru-prosjektet.

– Vi merker stor interesse både fra nasjonale og internasjonale brubyggere. Entreprenørene ser på dette som et spennende prosjekt, sier Moshagen, og avslutter:

– Vi skal skaffe oss mest mulig kunnskap om grunnforholdene før vi går ut i markedet. Slik sikrer vi god kvalitet samtidig som vi reduserer risiko i byggeprosjektet. Med et godt grunnlag tiltrekker vi oss de beste brubyggerne.

Les også: Mjøsbru i tre: 3,96 milliarder kroner, mjøsbru i betong: 3,82 milliarder kroner

Ny bru over Mjøsa

  • Den nye brua over Mjøsa får fire felt, og fartsgrense på 110 km/t.
  • Mjøsbrua inngår i utbyggingen av E6 Moelv - Øyer.
  • Ny bru blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 mellom Moelv og Øyer, og det dyreste enkeltobjektet i Nye Veier.
  • Nye Veier planlegger byggestart for strekningen i 2021, og har ambisjon om ferdig firefelts motorveg til Øyer i 2025.
  • Nåværende bru ble åpnet i 1985. Den er 1420 meter lang, og det lengste spennet er 69 meter. Brukonstruksjonen har totalt en vekt på om lag 50 000 tonn, og brospennet bæres av 400 betongfylte og armerte stålpæler, opp til 90 meter høye.
  • Kilder: Nye Veier og Wikipedia.