Anita Ihle Steen: – Vi må se at vi alle trengs, vi har bare ulike oppgaver

I sin tale på Folkets hus Stavsjø på arbeidernes dag snakket Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen om hvor viktig denne dagen har vært og hvor viktig den fortsatt er. Til tross for at hun opplever at flere setter spørsmålstegn ved hvorfor vi fortsatt feirer 1. mai.