Seks personer vil bli prester på Brøttum og Nes - se søkerlista her!

Søknadsfristen på stillingene som sokneprest i Brøttum sokn og Nes sokn gikk ut mandag. Seks personer søkte på stillingene.