37 søker jobben som elevveileder ved Ringsaker videregående skole

37 personer har søkt på 83 prosent stilling som elevveileder ved Ringsaker videregående skole.