På fire år har 16 arbeidere omkommet etter fall på arbeidsplassen

Bygg– og anleggsbransjen topper statistikken for arbeidsulykker i Norge. Det gjør at Arbeidstilsynet også i 2020 retter oppmerksomheten mot bransjen.