Nå kan Buchardt bygge stort i Bodø: - Her slippes storkapitalen inn for å høste kortsiktig profitt på den beste tomta i byen

Av

Etter kraftig debatt vedtok bystyret i Bodø i forrige uke detaljreguleringsplan for hotell på Rønvikfjellet.