Lavest sykefravær i hele landet

God trivsel: Trivsel på arbeidsplassen er hovedingrediens for lavt sykefravær sier de ansatte i Bjørkebo barnehage. Daglig leder Randi Nytrøen (fra venstre), Mona Jorde Olsen, Berit Skaugen, Mai Edvardsen og Anja Grøneng koser seg sammen på jobb.

God trivsel: Trivsel på arbeidsplassen er hovedingrediens for lavt sykefravær sier de ansatte i Bjørkebo barnehage. Daglig leder Randi Nytrøen (fra venstre), Mona Jorde Olsen, Berit Skaugen, Mai Edvardsen og Anja Grøneng koser seg sammen på jobb.

Artikkelen er over 2 år gammel

Barnehagene har fortsatt høyt fravær, men de private barnehagene i Hedmark kan skilte med lavest legemeldt sykefravær i landet.

DEL

Tall fra SSB for tredje kvartal i 2017 viser at de private barnehagene i Hedmark har lavest legemeldt sykefravær i landet. Disse ligger i snitt på 6,1 prosent. Tidligere har det vært jevne tall på sykefravær på de private og kommunale barnehagene, men tallene viser at i 17 av 19 fylker har de private barnehagene lavere fravær enn de kommunale.

Ingen magisk oppskrift

Randi Nytrøen er daglig leder i den private barnehagen Bjørkebo i Brumunddal. De siste årene har de hatt et lavt sykefravær. I 2017 lå de på 4,8 prosent. Hun forteller at det viktigste for dem er et godt arbeidsmiljø med god trivsel og masse humor.

– Vi er på sosiale ting sammen, men hverdagene er viktig fordi det er de dagene det er flest av. Vi har en gruppe med ansatte med høy arbeidsmoral og vi stiller opp for hverandre, sier hun.

Som et ledd i bedriftshelsetjenesten har Bjørkebo besøk av en fysioterapeut noen dager i året. Hvis de ansatte har plager kan det tas tak i på disse dagene.

– Dersom noen er syke setter vi inn vikar fra første sykedag. Jeg tror ikke dette koster noe mer, fordi da slipper vi å overbelaste de som er på jobb. Dette kan forhindre mer sykdom, sier Nytrøen.

Hun forteller at de ikke har noen magisk oppskrift på hvorfor de har lavt sykefravær, men roser sine ansatte.

– De er flinke til å ta tak i seg selv og holde seg aktive.

Fokus på sykefravær

De kommunale barnehagene i Hedmark har i snitt legemeldt sykefravær på 8,8 prosent.

Hedmark er også det fylket som har størst forskjell mellom kommunale og private barnehager når det kommer til sykefravær. Ifølge statistikken med en forskjell på 2,7 prosent.

Tall fra Ringsaker kommune for tredje kvartal i 2017 viser at de kommunale barnehagene i Ringsaker har et snitt på ni prosent i legemeldt sykefravær.

Kommunalsjef, Anne Kari Thorsrud sier hun ikke har grunnlag for kommentere forskjellen mellom de private og de kommunale barnehagene.

Hun forteller at alle de kommunale barnehagene har et HMS-utvalg som består av verneombud, leder og tillitsvalgt. I HMS-utvalget er det fokus på sykefravær, arbeidsmiljø og tilrettelegging.

– Vi utarbeider målsettinger for godt arbeidsmiljø sammen med de ansatte. Det er fokus på dette både i HMS-utvalget og på personalmøter i hver enkelt barnehage. På planleggingsdager har også flere hatt arbeidsmiljø på dagsorden, sier Anne Kari Thorsrud.

– Viktig å trives på jobb

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten tilrettelegges ulike tiltak på individnivå og systemnivå, for å sikre godt arbeidsmiljø.

– Det legges vekt på at medarbeiderne skal trives og glede seg til å dra på jobb. Det er viktig at medarbeiderne føler at jobben de gjør blir verdsatt, for det blir den, sier Thorsrud.

Artikkeltags