Det ble funnet fem avvik hos Mælumslykkja barnehage

Det ble avdekket fem avvik fra de lovbestemte kravene hos Mælumslykkja barnehage da det ble gjennomført tilsyn i januar.