Over tusen nordmenn tatt for forsikringssvindel - de unge er verstingene

En av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil. Det ble i fjor avdekket vel 300 svindelforsøk innen motorkjøretøy til en samlet verdi av cirka 38 millioner kroner. I snitt ble det svindlet for vel 126.000 kroner per sak.

En av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil. Det ble i fjor avdekket vel 300 svindelforsøk innen motorkjøretøy til en samlet verdi av cirka 38 millioner kroner. I snitt ble det svindlet for vel 126.000 kroner per sak. Foto:

I fjor avdekket forsikringsbransjen rekordmange 1.157 forsøk på svik, forsikringssvindel. Samlet ble det avslørt svindel for 314 millioner kroner, viser tall fra Finans Norge.

DEL

Det skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Sterkt fokus på forsikringssvindel medfører at flere sviksaker avdekkes. Svindlerne stjeler fra fellesskapet og det er vår plikt å avsløre slik svik. Denne kampen sparer ærlige kunder for millioner av kroner i ekstra forsikringspremie, sier Rune Skare, utredningssjef i Tryg Forsikring.

Flest svindelsaker innen privatforsikring

De fleste svindelforsøkene finner en innen privatforsikring der det i fjor ble det avdekket 827 saker for 112,3 millioner kroner. Det gir et snitt på 136.000 kroner per sak, men den største saken alene dreide seg om et beløp på over sju millioner kroner.

– Dette er gjerne bygnings- og innboforsikring hvor enten en reell skade overdrives eller skaden arrangeres. Slik skade kan eksempelvis være melding om innbrudd eller brann. Vi har flere tilfeller hvor vi har avdekket at gjenstander kunden hevder ble stjålet ved innbrudd enten har blitt solgt, gjemt unna eller sågar tilbakelevert til butikken der den var kjøpt, sier han.

En av fire er arrangerte bilkollisjoner

En av tre saker innen skadeforsikring dreier seg om bil. Det ble i fjor avdekket vel 300 svindelforsøk innen motorkjøretøy til en samlet verdi av cirka 38 millioner kroner. I snitt ble det svindlet for vel 126.000 kroner per sak.

– Vi ser en trend der kjøretøyene bevisst blir påført skader som utløser erstatning, såkalte arrangerte kollisjoner. Slik svindel er utfordrende å avsløre, men gode verktøy har gjort det mulig å foreta rekonstruksjoner som på en effektiv måte avdekker denne type kollisjoner, sier han.

Lyver om egen helse

I snitt topper svindelbeløpene på syke- og uføreforsikringer med 1,4 millioner kroner per sak. Slik svindel gjelder ofte utbetalinger som går over flere år, og derfor kan beløpene bli høye. I fjor ble det avdekket slik svik for nær 140 millioner kroner.

– I mange av sakene har vedkommende gitt mangelfull eller uriktig informasjon om ens helsetilstand da de tegnet forsikringen. Når de så ønsker å utløse erstatning blir svindelen gjerne avslørt ved gjennomgang av medisinsk dokumentasjon. I andre tilfeller blir folk skadd på fritiden, men oppgir at det skjedde i arbeidstiden for å bli omfattet av yrkesskadedekning som gir større erstatning. Ofte dreier slike saker seg om millionutbetalinger, og vi bruker store ressurser for å sikre at slik svindel blir avdekket, sier Skare.

Nedgang innen reiseforsikring

På ett forsikringsområde er det imidlertid en nedgang, reiseforsikring. Det ble i fjor avdekket 214 tilfeller av svindelforsøk med reiseforsikringen til en verdi av under 10 millioner kroner. De fleste sakene gjelder tyveri eller tap av reisegods, dernest kommer svindelforsøk med ulykke eller sykdom under reise.

– Reiseforsikring er en klassiker innen forsikringssvindel, og vi har avslørt kunder som har kjøpt fiktive kvitteringer på dyre gjenstander i et forsøk på å presse erstatningskravet opp. Falsk dokumentasjon er en gjenganger, men selv en falsk kvittering fra et avsidesliggende hotell eller sykehus i et lite tilgjengelig land lar seg sjekke, forteller den erfarne utrederen.

Flest menn som svindler

Statistikken viser at det er flest menn som blir tatt for forsikringssvindel. I fjor var andelen 68 prosent menn mot 32 prosent kvinner. Når det gjelder alder er det de unge som er svindel-verstingene i år igjen. Aldersgruppen 20 til 29 år topper svikstatistikken for personbil, innbo og reise, mens aldersgruppen 30 til 39 år topper svindeltallene for syke- og uføreforsikring.

– Det kan se ut som yngre forsikringstakere er noe mer tilbøyelig til å svindle enn de godt voksne, men vi finner altså svindlere i alle aldre og inntektsgrupper. Generelt blir de fleste svindelforsøkene avdekket internt, men vi mottar også en del tips. Vi samarbeider eksempelvis også med NAV om å utveksle opplysninger der vi eller de har mistanke om svindelforsøk, sier han.

Hundrevis politianmeldt

De fleste svindelforsøkene som avdekkes er enten at et reelt skadetilfelle overdrives, aldri har funnet sted, er arrangert eller det er gitt uriktige opplysninger ved inngåelse av forsikringsavtalen.

Forsikringsbransjen sendte i fjor hundrevis av politianmeldelser for forsikringsbedrageri, og en rekke av disse ender med domfellelse.

– Det å bli tatt for forsikringssvindel kan fort bli både ubehagelig og kostbart. Man taper gjerne all rett til erstatning, blir oppsagt som kunde og risikerer samtidig fengsel, sier Skare.

Artikkeltags