Klager på pukkverk ved Biri: – Støy, støv og pigging på kvelden

Birger Sand Bakke på Svennes Gård på Biri har sendt klage på pukkverksdriften nord for gården.