Vil selge sykehustomta på Biri til næringsbedrifter

Rødt i Gjøvik vil at bindingen av tomta ved Vismunda på Biri oppheves og brukes til annet næringsformål.